Góry dalekie

  1. „Himalaje Indyjskie” (Indie)
  2. „Himalaje – Tybet Zachodni” (Indie)
  3. „W stronę Tybetu – Dolina Spiti, Tybet Zachodni” (Indie)