Propozycje tematów do prelekcji

Proponuję Państwu kilkadziesiąt foto-prelekcji, wśród których dominują tematy górskie i krajoznawcze oraz prelekcje specjalistyczne: z geologii i topografii Tatr, ochrony przyrody, bezpieczeństwa w górach oraz edukacyjne tematy skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej.

Każda z prelekcji trwa około 1-1,5 godz.