Otwarty Przewodnik Krajoznawczy - www.krajoznawcy.info.pl

Bardzo zachęcam do studiowania Otwartego Przewodnika Krajoznawczego (OPK) -  http://www.krajoznawcy.info.pl/, na której znaleźć można krótkie relacje ze wszystkich stron świata - inspirujące do podróży, zaspokajające ciekawość.