Taurus Centralny - Aladag

Wyprawa w góry Aladag w Taurusie Centralnym (Turcja azjatycka) - 1990 rok:

 

Na "Szczelinowatym Szczycie" nad doliną "Wieczornego Źródła" (Akşam Pynar)

 

Najwyżej w Aladagu - Demirkazik (3756) zdobyty!