Prokletije

W masywie Karanfili - widok na Maja e Jezerces (2694)